Homy4U.com, Retro Jukeboxen, Retro Platenspelers

Algemene Voorwaarden

Levering
De vermelde prijzen zijn exclusief levering. Alle goederen kunnen gratis afgehaald worden op de lokatie door door Homy4U.com wordt aangegeven.
De eventueel te betalen prijs voor de levering wordt vermeld bij de order. Na ontvangst van de betaling zal Homy4U.com zo snel mogelijk leveren. De klant zal via electronische weg op de hoogte worden gebracht van de voorziene leveringsdatum
Privacy
Homy4U.com, Corfin bvba of verbonden ondernemingen mogen de gevens van de klant opslaan, bewaren en eventueel gebruiken voor commerciële acties. Homy4U.com zal de gegevens van klanten niet doorgeven aan derden. Homy4U.com, Corfin bvba of verbonden ondernemingen zullen de gevens zodanig bewaren dat de privacy van de klant maximaal wordt beschermd.
Garanties
De klant zal de gekochte goederen bij de levering onmiddelijk controleren. Eventuele gebreken worden onverwijld aan de (externe) leverancier medegedeeld en via het contactformulier aan Homy4U.com gemeld. Indien het geleverde goed daadwerkelijk een gebrek vertoont zal Homy4U het nodige doen voor de herstelling of de vervanging van het goed. Indien het goed niet kan worden hersteld of vervangen binnen een redelijke termijn, zal Homy4U.com het betaalde bedrag terugstorten en het geleverde goed terugnemen.
Alle goederen genieten de wettelijk voorziene garanties. Jukeboxen genieten een "collect & return" garantie van twee jaar. Hiervoor kan de klant rechtstreeks contact opnemen met het service center op tel nr. +32(0)3. 326.56.94
Orders
Orders komen tot stand langs electronische weg. Een order wordt pas omgezet in een transactie na betaling door de klant van de prijs. 
Prijs, Betaling
Alle prijzen zijn inclusief BTW
Alle prijzen zijn exclusief kosten voor de levering, tenzij anders bepaald
Betalingen geschieden steeds voor de levering. Door de betaling gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.
Betalingen gebeuren door storting op de rekening van Homy4U.com,  of door middel van een ander door Homy4u aangeboden online betalingssysteem
Vragen, Klachten
Alle vragen of klachten omtrent orders, leveringen of betalingen, enz. kunnen steeds via het contactformulier aan Homy4U.com worden overgemaakt. Homy4U.com zal deze steeds zo snel mogelijk behandelen. Homy4U.com zal steeds trachten om samen met de klant een geschil of betwisting in onderling overleg op te lossen.
Indien Uw zending beschadigd blijkt, dient U dit binnen de 24 na ontvangst ons te melden. 
Voor gerechterlijke geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
Identificatie
Homy4U.com is een webwinkel van Corfin bva, ondernemingsnummer BE 0 474 464 315, gevestigd te Noordeneind 12, 2910 Essen, België